Acaba de sair o número 23 de Sarmiento. En primeiro lugar queremos agradecer a súa colaboración na revista e indicar tamén que para unha mellor difusión e visibilidade do seu traballo e da propia revista utilicen como refrencia o DOI correspodente de cada un dos artigos dos que son autoras/es ou o do número da revista. Tamén poden  utilizar o dirección web:

 http://revistas.udc.es/index.php/sarmiento

O DOI do número 23 é o seguinte: https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0. Simplemente teñen que poñelo no navegador e xa os leva á paxina onde se aloxa. É posible que esta semana en algún momento o servidor non funcione, será unha cuestión de pouco tempo que se debe a tarefas de mantemento.