Prezados associados da SBHE, bom dia!

Compartilhamos a primeira circular das "Jornadas sobre Prensa y Educación.

Cordialmente,